Formarmalności związane z rozpoczęciem budowy

Data dodania: 26.07.2017


Każdy proces powstawania obiektu architektonicznego wiąże sieze ścisle określonymi procedurami. Należy zwrócić uwagę na każdy etap budowy, również kwestie związane z zezwoleniami oraz opiniami technicznymi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nawet najmniejsze niedopatrzenie może wpłynać na przebieg procesu.  Przypominamy, jakie formalności związane z rozpocześciem budowy należy dopełnić.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu budowy każdy mamy obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Tym organem może być powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Zawiadomienie posiada również swój termin i obejmuje on siedem dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jeśli złożymy wniosek w odpowiednim czasie oraz do właściwego organu, zostanie wydane dla nas pozwolenie na budowę. Jednakże, zgodnie nowelizacją o terminie rozpoczęcia budowy budynku jednorodzinnego realizowanego na podstawie zgłoszenia, zawiadomienie odpowiedniego organu również będzie obowiązkowe.

To co jest niezwykle istotne to fakt, że zawiadomiwnie musi zawierać określone oświadczenia. Niekompletna dokumentacja, czyli brak jasno określonych zapisów, może stać się powodem do nie wydanai pozwolenia na budowę obiektu architektonicznego. Razem z zawiadomieniem do inspektora nadzoru budowlanego powinniśmy załączyć oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Dodatkowo, nie możemy zapominać o zaświadczeniu o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku, gdy ustanowiono nam nadzor inwestorski, musimy obowiązkowo dołączyć również oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Nie należy zapominać również o informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W przypadku zobowiązania projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego jego także należy zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Może się tak zdażyć, że z różnych przyczyn nie będziemy w stanie skompletować pełnej dokumentacji. Chcąc posiadać rzetelnie wykonaną dokumentację architektoniczną nalezy zlecić jej wykonanie odpowiednim specjalistom, takim ja w studio AG, gdzie doświadczony zespół zajmie się formalnościami związanymi z rozpoczęciem budowy za nas.